Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci w dniu 26 stycznia 2020 roku

śp. mgr Zenona Liska

wyjątkowego nauczyciela i pedagoga.

     Utraciliśmy człowieka wielkiego serca, przyjaciela dzieci i rodziców. Odszedł oddany naszej szkole, lubiany i szanowany nauczyciel i wychowawca.

Cześć jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim pana Zenona Liska składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

oraz cała społeczność

Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu


Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona
w kościele p.w. Św. Marcina we Wrocieryżu
w czwartek 30 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
na cmentarzu parafialnym we Wrocieryżu.


AKTUALNIE REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY

szybuj szary

SZYBUJ BEZPIECZNIE
W INTERNETOWEJ CHMURZE 2019 

promujaca szary

SZKOŁA PROMUJĄCA
ZDROWIE

szkolny klub szary

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 

lepsza szkola szary"LEPSZA SZKOŁA"

zdrowo szary"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"

program dla szkol szary„Program dla szkół” | ANKIETA!

rok dla niepodl szaryROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ: