1 3 maja logo
22 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI banner
grafika - bierzemy udział w akcji "Zonkile"

13 KWIECIEN KARTKA Z KALENDARZA, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiejobraz mapa Polski z napisem KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ


logo rekrutacja 21/LINK/

WODZISŁAW MIASTEM PO 150 LATACH
ROK 2021 BĘDZIE SZCZEGÓLNYM DLA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI,
PONIEWAŻ WODZISŁAW ODZYSKA PRAWA MIEJSKIE.
/czytaj więcej/


KOMPUTER DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

          Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

LIST MINISTRA | strona www ARiMR


AKTUALNOŚCI ZE STRONY MEiN: 

 • 12.02.2021r. Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach /LINK/

 • 09.02.2021r. Dzień Bezpiecznego Internetu /LINK/

 • 28.01.2021r. Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane /LINK/

 • 28.01.2021r. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 /LINK/
 • 14.01.2021r. Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach /LINK/
 • 11.01.2021r. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych /LINK/
 • 25.11.2020r. Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r. /LINK/
 • 20.06.2020r. Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału /LINK/
 • 19.06.2020r. Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. /LINK/
 • 18.06.2020r. Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN /LINK/
 • 17.11.2020r. Audycje edukacyjne w Polskim Radiu Dzieciom /LINK/
 • 06.11.2020r. O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach od poniedziałku 9 listopada – pytania i odpowiedzi /LINK/
 • 05.11.2020r. Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.
  /LINK/
   

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

wykrzyknik Informacje na temat organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. 

i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Państwo,

1. Uprzejmie informujemy, że w celach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nasza szkoła wdrożyła procedury bezpieczeństwa. Osoby przez nas zatrudnione i z nami współpracujące mające obowiązek ich przestrzegania. Szkoła dokłada wszelkich starań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.

2. W związku z celami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, szkoła zastrzega sobie w szczególności prawo mierzenia temperatury ciała każdej osoby przebywającej na jej terenie (w tym naszych uczniów, za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych). Temperatura będzie mierzona przez pracownika szkoły.

3. Wyniki pomiaru temperatury ciała osób odwiedzających nie będą utrwalane. Wyniki pomiaru temperatury ciała uczniów, po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego ucznia, są przetwarzane przez placówkę (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Pomiar temperatury ciała bez jego utrwalania, przekazywania i gromadzenia, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie prowadzi do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.

4. Jeżeli pomiar temperatury ciała będzie równy lub przekroczy 38°C, szkoła ma prawo odmówić wpuszczenia konkretnej osoby na teren placówki.

5. Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy nie mają objawów chorobowych. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do codziennej weryfikacji stanu zdrowia dzieci oraz w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych do nieposyłania/nieprzyprowadzania dzieci do szkoły.

6. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba objęta kwarantanną, opiekun prawny nie może przez okres kwarantanny tej osoby przyprowadzać dziecka do szkoły.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wodzisławiu w okresie pandemii COVID-19 /link/

Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia /link/

min list ministraList Ministra Edukacji Narodowej min 10zasadplakat rodzice plakatWskazówki dla rodziców min 10zasadplakat uczniowie plakat10  zasad dla ucznia

Rozkład jazdy autobusów (r.szk. 2020/21)


  Informacje bieżące...

OGŁOSZENIE SEKRETARIATU

Sekretariat czynny: 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

Załatwianie spraw uczniów

 

8:00 – 9:00

 

8:00 – 9:00

10:30 – 11:30


900x518

Polskie Centrum Programu Safer Internet Materiały edukacyjne Kampanie społeczne
rok dla niepodl 2 minROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ:

Ogłoszenia:

Data

Treść ogłoszenia

Autor

29.01.2021 r.

wykrzyknik   Zmiana planu zajęć

UWAGA!

Od 02.02.2021 r. /poniedziałek/ obowiązuje nowy plan lekcji.

Link

Andrzej Pałczyński
04.10.2020 r. 

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
w roku szkolnym 2020/21

Link

Jerzy Kostyła
08.09.2020 r. 

Wybierz życie bez cukrzycy.

wyb z bez cukrz min    wyb z bez cukrz opis min

Andrzej Pałczyński
25.09.2019 r. 

linia 800080222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
tel. 800 080 222

 Andrzej Pałczyński
15.03.2018 r.

komponentySZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

Informuję, że w ramach zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, został utworzony w naszej szkole Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jędrzejowie, który wspomagać będzie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane artykuły: