SSP Wodzisław uczestnikami programu „GRAMY W RĘCZNĄ”

2019 gramy w reczna min  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu po raz pierwszy weźmie udział w programie „Gramy w ręczną 2018”. Program jest autorskim przedsięwzięciem Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki niemu uczniowie wezmą udział w zajęciach sportowych, turnieju oraz będą korzystać z nowego sprzętu sportowego.


  Podobnie jak w ubiegłym roku „Dziecięca piłka ręczna”, tak i w tym roku Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu zgłosiła się do ogólnopolskiego programu „Gramy w Ręczną”. Jej celem jest zachęcenie uczniów klas I-IV szkół podstawowych do uprawiania piłki ręcznej i wyłonienie szczególnie uzdolnionych młodych szczypiornistów. W działaniach projektowych weźmie udział 160 szkół z całej polski – po 10 z każdego województwa. SSP Wodzisław jest jedną z 10 szkół z województwa świętokrzyskiego i jedyną z powiatu jędrzejowskiego, która bierze udział w akcji.
  Projekt „Gramy w Ręczną” obejmuje organizację zajęć ze szczypiorniaka w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Dodatkowo każda ze 160 szkół zgłoszonych do akcji otrzyma nowy sprzęt sportowy: dwie bramki, 10 piłek (do piłki ręcznej, ulicznej piłki ręcznej oraz piankowe) oraz 20 koszulek.
  W ramach działań projektowych każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma książkę dotyczącą nauczania piłki ręcznej w szkole podstawowej oraz będzie mógł wziąć udział w jednym ze szkoleń „Handball at School”.
Na terenie każdego województwa ma także zostać zorganizowany turniej/festyn, mający na celu integrację środowiska oraz promocję aktywnego spędzania czasu wolnego. W imprezie będą uczestniczyć wszystkie szkoły z danego województwa objęte programem. Organizatorzy chcą jednak zaprosić do wspólnej zabawy także dzieci ze szkół nieobjętych działaniami.
Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój sprawności fizycznej oraz zaszczepienie pasji do szczypiorniaka wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
  Koordynatorem szkolnym w SSP Wodzisław jest nauczyciel wychowania fizycznego Robert Jarosiński. W dniu 18.09.2018 r. 12 uczniów z klasy IVa i IVb brało udział w inauguracji programu w Chęcinach. Docelowo w programie udział weźmie 20 uczniów. Wszyscy otrzymali koszulki z logo projektu firmy HUMMEL.
Mam nadzieje, że udział w programie oraz regularne zajęcia z piłki ręcznej przyniosą efekty sportowe i przyczynią się do rozwoju tej dyscypliny sportowej w naszym rejonie.

 

Robert Jarosiński

2019 gramy w reczna 01

2019 gramy w reczna 01

2019 gramy w reczna 01

2019 gramy w reczna 01

2019 gramy w reczna 01