Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 


list rodziceList Minister 
Edukacji Narodowej
komunikat menKomunikat MEN prezentacja rekrut 2Prezentacja nt. rekrutacji 
ulotkaUlotka plakat rekrutacjaPlakat  

Źródło: Strona MEN - Rekrutacja 2019/20