Odbiór zaświadczeń z OKE – egzamin ósmoklasisty!

W dniu 03.08.2020 r. /poniedziałek/ w sekretariacie szkoły wydawane będą
zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. 
Prosimy o zabranie własnych długopisów. Na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk i zasłanianie nosa i ust.LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

kontakty AKTUALNOŚCI ZE STRONY MEN

  • 04.06.2020r. aktualności MEN: Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca /LINK/
  • 01.06.2020r. aktualności MEN: Organizacja roku szkolnego 2019/2020 /LINK/
  • 14.05.2020r. komunikat MEN:  Co ze szkołami do wakacji? /LINK/

kontaktyKOMUNIKATY:

kontakty EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

MATERIAŁY EDUKACYJNE I E-ZASOBY
– DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW.
/LINK/

SZYBKA POWTÓRKA
PRZED EGZAMINEM.

/LINK/

KUJAWSKO-POMORSKA
E-SZKOŁA - YOUTUBE

/LINK/

Biblioteka poleca

/LINK/

Świetlica poleca

/LINK/

Pedagog poleca

/LINK/

Doradztwo zawodowe

/LINK/

  Informacje bieżące...

OGŁOSZENIE SEKRETARIATU

W dniach 20 lipca do 31 lipca sekretariat szkoły jest czynny w godzinach od 8.00 do 12.00

 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH
I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Pełna treść ogłoszenia


DO CZASU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W SZKOLE KURSY TZW. AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
SĄ RÓWNIEŻ ZAWIESZONE.

DRODZY UCZNIOWIE.

    Zajęcia w szkole zostały zwieszone po to, abyście nie spotykali się z rówieśnikami oraz innymi osobami dorosłymi. To czas kwarantanny czyli odizolowania, które ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się groźnej choroby wywołanej koronawirusem..... /czytaj całość/

Dyrektor 

Jerzy Kostyła

PS
Pamiętaj. Zostań w domu!!!

DIECEZJA KIELECKA ZAWIESZA BIERZMOWANIA I REKOLEKCJE

 KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ


PROFILAKTYKA KORONAWIRUSA:

Linki: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej | Główny Inspektorat Sanitarny | Ministerstwo Zdrowia

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

czyste r plakat kor

szycie masek minMAŁA GMINA Z WIELKIM SERCEM
DOŁĄCZ DO AKCJI SZYCIA MASECZEK OCHRONNYCH

/więcej informacji/


logo dbi 2020

Polskie Centrum Programu Safer Internet Materiały edukacyjne Kampanie społeczne
rok dla niepodl 2 minROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ:

Ogłoszenia:

Data

Treść ogłoszenia

Autor

04.03.2020 r.

Zabawka Edukacyjna

"Szkoła jest współorganizatorem
Ogólnopolskiego Konkursu Zabawka Edukacyjna."

logo zabawka1

Oficjalna strona konkursu.

Izabela Leśniewska
25.02.2020 r.

Tydzień Kultury Języka Polskiego

W dniach od 9 do 14 marca 2020r. odbędzie się XXVIII Tydzień Kultury Języka Polskiego. Tym razem obchodzony pod hasłem: "Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i radość".

Plan obchodów TKJP dla naszej szkoły.

Bożena
Wojtecka - Imbor
25.09.2019 r. 

linia 800080222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
tel. 800 080 222

 Andrzej Pałczyński
22.09.2019 r.

Wykaz lektur dla SSP w Wodzisławiu
na rok szkolny 2019/20

/LINK/

Andrzej Pałczyński
15.03.2018 r.

komponentySZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

Informuję, że w ramach zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, został utworzony w naszej szkole Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jędrzejowie, który wspomagać będzie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji

Jerzy Kostyła
28.10.2019 r.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
w roku szkolnym 2019/20

Link

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane artykuły:

Zawiadomienie o rekrutacji do klas I Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu

    Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu informuje, że w dniach od 11.02 do 28.02.2019 roku przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
   Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły .
    Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu w roku szkolnym 2019/2020.

Załączniki:

1. Rekrutacja - terminy i kryteria.

2. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. /wersja doc/

3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły. /wersja doc/

4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3 km od placówki. /wersja doc/

5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów wskazujące zamieszkanie krewnego, o którym mowa w kryterium. /wersja doc/

6. Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Włodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wodzisław.

7. Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.