Zajęcia pozalekcyjne w II okresie roku szkolnego 2019/20

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Dzień

Godz.
lekc.

Nauczyciel

Zajęcia

Sala

Pn.

8

Bożena Bakierzyńska

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z klasy 6, 7 i 8.

115

Wt.

7

Izabela Leśniewska

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki  dla uczniów z klasy 5a i 5b .

202

8

Joanna Adamska

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki  dla uczniów z klasy 6, 7 i 8.

104

Śr.

6

Magdalena Sękiewicz

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z klasy 4, 5a i 5b .

203

 

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

(organizowane  w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły)

Dzień

Godz.
lekc.

Nauczyciel

Zajęcia

Klasa

Sala

Śr

5

Zyta Najberg

Szachy

1

3

Cz

5

Ana Mucha

Szachy

2

1

Pn

4

Bernarda Gołębiowska Łuszczki

Szachy

3

2

Cz

6

Andrzej Kozioł

Zajęcia artystyczne( wokalno muzyczne)

3

2

Śr

5

Magdalena Sękiewicz

Zajęcia literacko filmowe

4

203

Wt

6

Joanna Adamska

Zajęcia informatyczno  matematyczne

5a

104/106

Pt

6

Andrzej Pałczyński

Zajęcia informatyczno techniczne

5b

106

Pt

6

Bożena Wojtecka Imbor

Zajęcia humanistyczne ( polonistyczne)

6

105

Pt.

7

Bożena Wojtecka Imbor

Zajęcia humanistyczne  ( polonistyczne)

8

105

PT

7

Andrzej Pałczyński

Zajęcia informatyczne

8

106

 

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów

(organizowane  na podstawie § 10 i § 26 Statutu szkoły)

Dzień

Godz.
lekc.

Nauczyciel

Zajęcia

Sala

Pn.

6

Bernarda Gołębiowska Łuszczki

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - "Odkrywanie tajemnic kuferka matematycznego"- kl. 3

2

6

Magdalena Sękiewicz

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów- zajęcia literacko filmowe.

203

7

Robert Jarosiński

Zajęcia rekreacyjno sportowe

SG

7

Joanna Adamska

"FANTASMAGORIE MATEMATYCZNE"

104

Wt.

6

Iwona Pietras

Zajęcia rozwijające kreatywność  i wspierające " Moje mocne strony

3

7

Dorota Trąbczyńska

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe

3

7

Bożena Wojtecka Imbor

"Z kulturą  na ty" - zajęcia rozwijające wiedzę z zakresu kultury.

105

Śr.

6

Zyta Najberg

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - "Odkrywanie tajemnic kuferka"- kl.1

3

7

Andrzej Pałczyński

Zajęcia plastyczno techniczne.

106

7

Krystyna Kornacka

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

113

Cz.

6

Ewa Putowska

Koło  geograficzno historyczne

201

7

Beata Witek

Koło przyrodników

117

7

Andrzej Kozioł

Zajęcia artystyczne (wokalno muzyczne)

2

Pt.

5

Anna Mucha

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - "Odkrywanie tajemnic kuferka matematycznego"- kl. 2

1

6

Urszula Błasiak

Gry i zabawy rekreacyjno-sportowe

SG

7

Monika Błaszkiewicz

Klub miłośników baśni i bajek

3

7

Izabela Leśniewska

Koło matematyczne

202