Wybory do Samorządu Szkoły.

2019 wyb sam minW dniu 13 września 2018 r w naszej szkole odbyły się wybory do samorządów szkolnych.
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Samorządowej Szkoły Podstawowej została wybrana jednogłośnie: Dominika Cykowska- kl VIII
Zastępca: Zuzanna Roter- kl VIII
Sekretarz: Izabela Zyguła-kl VII
Skarbnik: Jakub Piasecki –kl IV b
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oddziałów gimnazjum została:Aleksandra Nagły kl IIIA
Zastępca: Katarzyna Kordel - kl lIIA
Sekretarz: Kamila Tkaczewska kl IIIA
Skarbnik: Marcin Radwan kl IIIA
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Samorządowej Szkoły Podstawowej została p. Krystyna Kornacka a oddziałów gimnazjum p. Iwona Pietras.
Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z programem wychowawczo -profilaktycznym szkoły, proponowali jakie działania chcieliby realizować w nowym roku szkolnym oraz zapoznali się z proponowanymi dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

2019 wyb sam 01

2019 wyb sam 01

2019 wyb sam 01

2019 wyb sam 01

2019 wyb sam 01