Dyrekcja Szkoły

 

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu
mgr Jerzy Kostyła
e-mail: dyrektor @ spwodzislaw.pl
tel: /041/ 38 06 039
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:

- poniedziałek w godzinach: 9.00 - 11.00
- wtorek w godzinach: 14.00 - 15.30

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 41 3806039
GODZINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

- wtorek 8.00 - 10.25
- czwartek 8.00 - 10.25


Zastępca Dyrektora:
mgr Magdalena Sękiewicz
e-mail: m.sekiewicz @ spwodzislaw.pl
tel: /041/ 38 06 039
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ WICEDYREKTORA SZKOŁY:

- środa w godzinach: 14.00 - 15.30
- czwartek w godzinach: 8.00 - 9.00

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 41 3806039
GODZINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

- poniedziałek 8.00 - 10.25
- wtorek 10.45 – 11.30
- środa 8.00 - 12.20
- Czwartek 10.45 – 11.30