Tydzień Kultury Języka, 15 -20 marca 2021 r.

Szczegółowy program XXIX Tygodnia Kultury Języka: 15 -20 marca 2021 r. DOBRA PRAKTYKA TKJ
w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

 

 

L.p.

Hasło – języki  sztuk

Instytucja organizująca

Tytuł wydarzenia

Adresat

Miejsce i czas realizacji

Osoba /instytucja odpowiedzialna- kontakt

Poniedziałek 15 marca  

1.

Młodomowa – co to takiego?- używasz?- znasz?

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Wodzisławiu

 „Młodomowa” – warsztaty biblioteczne.

uczniowie świetlicy klas I - III

Świetlica w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Nauczyciel bibliotekarz

Tel. do szkoły 41 3806039

Wtorek 16 marca

2.

Język jako podstawowy sposób komunikacji

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Wodzisławiu

„Ludzie mówią, ptaki śpiewają” – konkurs na napisanie SMS –a z użyciem slangu młodzieżowego.

uczniowie

klas IV –VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Nauczyciele języka polskiego

Tel. do szkoły 41 3806039

Środa 17 marca

3.

Słowniki wzbogacają naszą wiedzę i rozwijają nas

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Wodzisławiu

„Spoko, cool, ziomek, czadowe….” – konkurs na słownik wyrazów zaliczanych do nowomowy wraz z objaśnieniami.

uczniowie
klas IV –VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Nauczyciele języka polskiego

Tel. do szkoły 41 3806039

Czwartek 18 marca

4.

Język utworów poetyckich

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Wodzisławiu

„My gadamy slangiem, choć nie jesteśmy gangiem” – Peze – konkurs na wiersz lub piosenkę z użyciem tzw. młodomowy.

uczniowie
klas  IV-VIII

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Nauczyciele języka polskiego

Tel. do szkoły 41 3806039

Piątek 19 marca

5.

Język młodych twórców

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
 w Wodzisławiu

„Mój świat, mój język” – konkurs na dowolną formę wypowiedzi tj. kartka z pamiętnika, list, opowiadanie.

uczniowie
klas IV- V

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Nauczyciele języka polskiego

Tel. do szkoły 41 3806039