20 listopada – Światowy Dzień Praw Dziecka

2019 prawa dz minDziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.

–Janusz Korczak-

20 listopada – Światowy Dzień Praw Dziecka

 

    20 listopada obchodzimy bardzo ważny dzień – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku przypada 31. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. To szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

    Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, które nie są jakimś przywilejem, który dzieciom się należy, jak są grzeczne, one im się należą bo – tylko i aż – są dziećmi, są ludźmi. W poprzednim roku szkolnym uczniowie szkoły akcentowali ten dzień poprzez wykonanie plakatów ,w szkole dominował kolor niebieski, czytano ciekawe informacje przez radiowęzeł szkolny a także rozdawano dużo informacji na temat Praw Dziecka. Dzieciom-małym i dużym-życzymy dużo zdrowia i spełniania marzeń w przyjaznej dla wszystkich rzeczywistości.

Prawa Dziecka: Dziecko ma prawo do:

    Wychowywania się w rodzinie, adopcji, oświaty i nauki, kultury ,wypoczynku i rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania i światopoglądu, dostępu do informacji, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem(prawo do nietykalności osobistej),prywatności, równości. PRAWA SOCJALNE DZIECKA: prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia, prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo do wypoczynku, czasu wolnego rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja RP, Konwencja o prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. 

-Janusz Korczak-

2019 prawa dz 04