Narodowe Święto Niepodległości

flagaNarodowe Święto Niepodległości to polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Święto państwowe zostało ustanowione w latach II RP, przywrócone w 1989 roku.

 

     11 listopada to dzień, o którym marzyli nasi rodacy. Kiedy wybuchła I wojna światowa w sercach naszych Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Dlatego polscy chłopcy przywdziali mundury w szeregach wrogich armii i ruszyli do walki. Szli do wojny, wierząc, że spełnią się ich marzenia. Dążyli do niepodległości różnymi drogami. A wśród nich byli również politycy i wojskowi: Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller, Edward Rydz-Śmigły. Do odzyskania niepodległości przyczynił się także Józef Piłsudski - twórca Legionów Polskich, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich Oleandrach zwrócił się do młodych ludzi: " Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jednym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. (...) Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. (...) Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię." 6 sierpnia 1914 r., na krótko przed świtem, I Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku granicy Królestwa Polskiego. Na jej czele stał wyznaczony przez Piłsudskiego por. Tadeusz Kasprzycki - oficer Związku Strzeleckiego.

Historia Hymnu Polski:
     Historia Mazurka Dąbrowskiego sięga 1797 roku, czyli powstania Legionów Polskich we Włoszech. Polski pisarz, Józef Wybicki, napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech noszącej później tytuł "Mazurka Dąbrowskiego". Niestety nieznany jest autor melodii. W krótkim czasie pieśń zyskała dużą popularność wśród legionistów. Nieznany jest także moment pierwszego publicznego odśpiewania Mazurka. Naukowcy przyjmują 20 lipca 1797 r. podczas pożegnania legionów odchodzących z Reggio. Na pamiątkę tego wydarzenia generał Dąbrowski zasadził pamiątkowe drzewko wolności na Piazzo Piccolo. Od 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego funkcjonuje jako oficjalny hymn.

UCZNIOWIE KLASY VIII

11 list