Dzień Ziemi 2019

2019 dz ziem min    Dzień Ziemi jest ważnym wydarzeniem, które często ignorujemy i o którym zapominamy. Dokręcanie kranów, oszczędzanie wody i gaszenie światła to drobne i niewielkie rzeczy, które możemy zrobić, ale tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad tym jaki mamy wpływ na środowisko i czy rozumiemy problemy, które od lat tworzy nasza cywilizacja, a z którymi walka jest często marginalizowana lub wyśmiewana.

    Zaśmiecanie lasów poprzez tworzenie tzw. dzikich wysypisk śmieci jest zjawiskiem nadal częstym. Chęć zaoszczędzenia pieniędzy na odpadach powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska, niszczenie gleb, znaczną integrację w ekosystem oraz zwiększa ryzyko wybuchu pożaru. W Dzień Ziemi powinniśmy nie tylko zrozumieć problemy z jakimi mamy do czynienia, lecz także szukać skutecznych sposobów ich zwalczania, przeciwdziałania oraz uświadamiania. W Niemczech oraz wielu innych krajach zachodniej Europy istnieje wiele systemów przeciwdziałających takim zjawiskom poczynając od bardzo wysokich kar, systemu zwrotnych butelek plastikowych (za co można otrzymać pieniądze) aż po wysoką kulturę i świadomość mieszkańców. Powoduje to znaczne ograniczenie przypadków zaśmiecania miejsc publicznych zarówno w miastach jak i miasteczkach czy wsiach. Na wspomnianych wsiach często dochodzi do zjawiska wypalania traw. Zacznijmy od tego, iż jest to przestępstwo i zgodnie z prawem polskim osoba, która podejmuje takie działania podlega karze. Historia wypalania sięga średniowiecza i jest uważane za skuteczną metodę wzbogacenia ziemi przed zasiewem. Jest to kłamstwo, które wynikało z niewiedzy ludzi i złego zrozumienia oddziaływania wypalania traw na ekosystem. Zaczynając od tego, że nie pomaga to użyźniać gleby, gdyż wyniszcza organizmy żyjące w ziemi zajmujące się naturalnym kompostowaniem odpadów i wyjaławia ziemię. Do tego wypalanie traw może łatwo wymknąć się spod kontroli, co często doprowadza do pożarów na szeroką skalę. Cena ugaszenia takiego pożaru w wielu wypadkach przekracza dziesiątki tysięcy złotych. Wypalanie traw jest zjawiskiem skrajnie niebezpiecznym i negatywnym, o czym powinniśmy pamiętać i uświadamiać ludzi, którzy nadal dostrzegają je jako dobrą metodę na użyźnianie gleb. Innymi ważnymi problemami współczesnego świata są min. wzrastające zapotrzebowanie na paliwa i energię, zanieczyszczenia oceanów wyciekami paliw oraz tworzywami sztucznymi, masowa deforestacja w wielu biedniejszych krajach na świecie (min. Brazylia i Indie), wzrastająca ilość śmieci, zanieczyszczenia powietrza wiążące się z coraz częstszymi chorobami układu oddechowego i odpornościowego. 

    Co jednak możemy zrobić my? Wydaje się, że jeden człowiek nie jest w stanie zrobić nic, ale ludzi o dobrej woli, chęci zmiany i działania są miliony. Jednym z takich przykładów jest zasadzenie 850 tys. drzew na obszarach grabieżczej wycinki drzew w Indiach, zorganizowanie przez 250 tys. wolontariuszy w 2006 roku. Działania są równie ważne co zrozumienie problemów i świadomość ich istnienia. Dzień Ziemi jest dobrym momentem na dyskusję o możliwych zmianach, które władza w naszym Państwie mogłaby wprowadzić aby ograniczyć zanieczyszczenia środowiska. Od zwiększenia funduszy na uczenie o ochronie środowiska i naukę młodych ludzi lepszych nawyków, przez inwestycje w odnawialne (elektrownie wiatrowe, solarne lub wodne) lub nowocześniejsze źródła energii elektrycznej (min. elektrownie jądrowe), wprowadzając przymus segregacji i zwiększając kontrolę i karę za zaśmiecanie i niszczenie środowiska.

Karolina Kosman Klaudia Siwiec

2019 dz ziem 01