KONSTYTUCJA 3 MAJA

3 maj 01    3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władzy państwowej, prawa i obowiązki obywateli.


   Król Stanisław August który podpisał konstytucję opisał ja jako: „opartą o głównej mierze na konstytucji Stanów Zjednoczonych, lecz bez błędów w niej zawartych, zaadaptowaną do warunków panujących w Polsce”.
Konstytucja ta miała na celu ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

 

3 maj 01Źródło obrazu