KONKURS O MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

2019 konk s min   Dnia 27 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu odbył się MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU, DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE. Jego organizacją zajęła się nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Agnieszka Malmur - Ptak.
   Celem konkursu było propagowanie wiedzy o życiu, działalności i osiągnięciach naukowych Marii Skłodowskiej - Curie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz 3 Gimnazjum w Wodzisławiu oraz 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu. W konkursie brało udział 22 uczestników, naszą szkołę reprezentowało dwanaście uczennic.

2019 konk s 00
O godzinie 9:00 nastąpiło otwarcie zawodów i rozpoczęcie testu wiedzy składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. W drugim etapie uczestniczyło dziewięciu zawodników wyłonionych z testu wstępnego, w tym etapie uczniowie odpowiadali przed Komisją Konkursową.

2019 konk s 01
   Dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie konkursu rozpoczęło się o 11:30. Dyplomy oraz nagrody wręczały nauczycielki Liceum w Wodzisławiu: Agnieszka Malmur - Ptak oraz Zdzisława Kaczor. Całe podium zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wodzisławiu. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Tkaczewska (klasa 3 A gimnazjum), drugie miejsce zajęła Dominika Cykowska (klasa 8 szkoła podstawowa), trzecie miejsce zajęła Dominika Bąk (klasa 8 szkoła podstawowa).

2019 konk s 02
Startującym w konkursie należą się słowa uznania i gratulacje.
Zenon Lisek