„Ostatni raz… pamięci Agnieszki Osieckiej”.

2019 dz patr min   To już ostatni rok, w którym mieliśmy okazję uczcić obchody Patrona Gimnazjum – Agnieszki Osieckiej. W związku z reorganizacją szkoły uczniowie ostatnich roczników klas III A i B gimnazjum 8.10.2018 r. przygotowali uroczysty apel poświęcony poetce, autorce tekstów piosenek – Agnieszce Osieckiej.

   To wyjątkowa osoba przesycona liryzmem, postrzegająca świat obrazami poetyckimi. Taki też był apel, na który złożyły się fragmenty dotyczące biografii poetki, cytatów z jej życia, utworów poetyckich, jak też piosenek z jej tekstami. Poprzez przygotowany i zaprezentowany montaż słowno – muzyczny z rozrzewnieniem pożegnaliśmy Patronkę jeszcze do niedawna istniejącego Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu.

Bożena Wojtecka - Imbor

2019 dz patr 01

2019 dz patr 01

2019 dz patr 01