HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI R. SZK. 2019/2020

Lp.

Tematyka

Termin

1.     

Zapoznanie z WZO i PZO oraz zasadami przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
Wybory Oddziałowych Rad Rodziców

Diagnoza do programu profilaktyczno wychowawczego

19.09.2019 (czwartek)

2.     

Dzień otwarty

07.11.2019 (czwartek)

3.     

Dzień otwarty

19.12.2019 (czwartek)

4.     

Wywiadówka

23.01.2020 (czwartek)

5.     

Dzień otwarty

02.04.2020 (czwartek)

6.     

Dzień otwarty

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

21.05.2020 (czwartek)