Święty Franciszek z Asyżu – 4 października

  mediaŚw. Franciszek urodził się w Asyżu (Włochy) jako syn bogatego kupca. Ułożył regułę zakonu Braci Mniejszych (franciszkanie) naśladujących Chrystusa w ubóstwie i pokorze. Udał się do papieża Innocentego II do Rzymu, by prosić go o jej zatwierdzenie. W 1228 r., papież Grzegorz IX ogłosił go świętym, a w 1979 r. papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów.

„Najwyższy, chwalebny Boże,
Rozjaśnij ciemności mego serca
I daj mi, Panie,
Prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
Zrozumienie i poznanie,
Abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.”

(św. Franciszek)