Przedświąteczne spotkanie.

2020 kolo low min    19 grudnia 2019 roku uczniowie klas I-III Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu odwiedzili „Ostoję ” - miejsce spotkań członków Koła Łowieckiego „Mozgawa”. Celem wyjścia edukacyjnego było wzbogacenie wiedzy na temat życia zwierząt w okresie zimowym.

    Pan Mariusz Windys – łowczy koła przekazał uczniom wiele ciekawych informacji. Zgromadzeni dowiedzieli się, że działalność myśliwych to nie tylko odstrzał zwierzyny, ale przede wszystkim dbałość o nią, prowadzenie gospodarki rolnej dla pozyskania paszy, dokarmianie w okresie wzmożonego mrozu i śnieżnej zimy jak również ocena liczebności poszczególnych gatunków. Uczestnicy spotkania obejrzeli zdobyte trofea oraz zapoznali się z wyposażeniem łowczego wychodzącego do lasu na polowanie. Gospodarz spotkania przekazał uczniom własnoręcznie zrobiony drewniany karmnik dla ptaków. Zadaniem najmłodszych będzie umiejętne dokarmianie zgłodniałych, skrzydlatych gości w trudnym zimowym okresie. Kulminacyjnym punktem były życzenia świąteczno - noworoczne oraz piękny stroik, który delegaci poszczególnych klas wręczyli p. Mariuszowi Windysowi. Wszyscy w radosnym nastroju i z koszami słodkich prezentów wrócili do szkoły.

2020 kolo low 01

2020 kolo low 01

2020 kolo low 01

2020 kolo low 01

2020 kolo low 01