ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

2020dz ed narod min   Pasowanie na ucznia jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Ta istotna dla pierwszoklasistów uroczystość odbyła się w naszej szkole 16 października 2019 r. W tych wyjątkowych chwilach towarzyszyli im nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły.

   Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Wodzisław pan Dominik Łukasik.
Wszyscy uczniowie, mimo tremy i zdenerwowania, pięknie zaśpiewali piosenki i z dumą wyrecytowali wiersze. Wykazali się także dużą wiedzą na temat szkoły, swojego kraju i zasad dobrego wychowania. W ten sposób udowodnili, że zasługują na zaszczytne miano ucznia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu. Ich występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści często byli nagradzani gromkimi brawami.
   W niezwykle podniosłej atmosferze ślubowali kochać Ojczyznę, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie dyrektor szkoły p. Jerzy Kostyła dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali dyplomy upamiętniające ich wstąpienie w poczet społeczności uczniowskiej. Nie zabrakło również życzeń, gratulacji i upominków od zaproszonych gości i rodziców. Pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończyły wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
   Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce, radosnych chwil spędzonych w naszej szkole oraz wspaniałych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

 

2020dz ed narod 01

2020dz ed narod 01

2020dz ed narod 01

2020dz ed narod 01

2020dz ed narod 01

Wszystkie zdjęcia