Dokumenty szkolne

Nazwa dokumentu Typ pliku Wyświetl
S T A T U T SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WOJSKA POLSKIEGO w W O D Z I S Ł A W I U pdf artykuly
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 pdf artykuly
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/18 pdf artykuly
ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY WODZISŁAW
Z DNIA 28.10.2016 R. W SPAWIE REGULAMINU PRZEWOZU UCZNIÓW
DO I ZE SZKÓŁ NA TERNIE GMINY WODZISŁAW
pdf artykuly