Dokumenty szkolne

Nazwa dokumentu Typ  Wyświetl
S T A T U T SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WOJSKA POLSKIEGO w W O D Z I S Ł A W I U plik pdf artykuly
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 link artykuly
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/19 plik pdf artykuly
ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY WODZISŁAW
Z DNIA 28.10.2016 R. W SPAWIE REGULAMINU PRZEWOZU UCZNIÓW
DO I ZE SZKÓŁ NA TERNIE GMINY WODZISŁAW
plik pdf artykuly