Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci w dniu 26 stycznia 2020 roku

śp. mgr Zenona Liska

wyjątkowego nauczyciela i pedagoga.

     Utraciliśmy człowieka wielkiego serca, przyjaciela dzieci i rodziców. Odszedł oddany naszej szkole, lubiany i szanowany nauczyciel i wychowawca.

Cześć jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim pana Zenona Liska składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

oraz cała społeczność

Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu


Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona
w kościele p.w. Św. Marcina we Wrocieryżu
w czwartek 30 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
na cmentarzu parafialnym we Wrocieryżu.


AKTUALNIE REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY

szybuj szary

SZYBUJ BEZPIECZNIE
W INTERNETOWEJ CHMURZE 2019 

promujaca szary

SZKOŁA PROMUJĄCA
ZDROWIE

szkolny klub szary

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 

lepsza szkola szary"LEPSZA SZKOŁA"

zdrowo szary"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"

program dla szkol szary„Program dla szkół” | ANKIETA!

rok dla niepodl szaryROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019

2019 wosp final 1

 Zawiadamiamy, że Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu uzyskała pozwolenie na utworzenie Sztabu 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2019 final

Z Wielką Orkiestra Świątecznej Pomocy zagramy już po raz szósty. W poprzednim, 26 Finale WOŚP, zebraliśmy rekordową kwotę 23986,77 zł. i mamy nadzieję, że w obecnym uda nam tak samo.
W przygotowaniach do 27 Finału WOŚP współpracują z nami: Rada Rodziców SSP w Wodzisławiu, Szkoły Podstawowe w Brześciu, Lubczy, Mierzawie i Piotrkowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, KS Partyzant, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SPOKO.

Jeżeli ktoś jeszcze chce do nas dołączyć, to serdecznie zapraszamy.
Zbiórką pieniędzy zajmować się będzie 45 wolontariuszy, a wieczorem na szkolnej sali gimnastycznej odbędzie się impreza finałowa. Jak zawsze chcemy zapewnić szeroki wachlarz rozmaitości kulturalnych, gwarantujących zabawę dla całych rodzin.

2018 grafika wstep 02

W dniu 27 Finału, w godzinach od 10.00 do 14.00, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”, w naszej szkole, będzie działał punkt honorowego krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Wszystkich, którym idea honorowego krwiodawstwa jest bliska, zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.
Zwracamy się z prośbą o włączenie się w organizację tych działań, które w szczególny sposób łączą mieszkańców naszej gminy.

Jeżeli chcesz:

W sprawach programowych in formacji udzielają:
Jerzy Kostyła - tel. 41 38 06 039
Urszula Błasiak - tel. 41 38 06 039

Fanty na loterię i zgłoszenia przedmiotów na licytacje przyjmowane są do 11 stycznia 2019r.

Informacja o zasadach aukcji (licytacji) odbywających się podczas imprezy finałowej XXVI Finału WOŚP
Zgłoszenie przedmiotu (produktu) na aukcję (licytację)
Regulamin loterii fantowej pod nazwą „LOTERIA Z SERDUSZKIEM”

W sprawach aukcji i loterii informacji udziela:

Urszula Błasiak - tel. 41 38 06 039

Wpłaty na zorganizowanie zbiórki publicznej i imprez jej towarzyszących prosimy przekazywać na konto:

Sztab WOŚP przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu
Nr rachunku: 30 8526 0001 2001 0001 4632 0001
Z dopiskiem: koszty organizacji Finału WOŚP

Apelujemy o włączenie się w organizację działań, które w szczególny sposób łączą mieszkańców naszej gminy.


Zachęcamy do działania –. wspólnie pokażmy, na co nas stać!

 

Sztab 27 Finału WOŚP
przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Wodzisławiu


 zgoda na sztab  2019 link wosp  2019 akcja krew