zycz den0007
szczepimy sieRegulamin konkursu

nie hejtgrafika: https://www.kielce.uw.gov.pl/

 Spot promujący kampanię
Wojewody Świętokrzyskiego

Zbigniewa Koniusza

#świętokrzyskieNIEhejtuje.


Dołącz do nas!, szanuj, nie hejtuj!

 

PLAN ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH

info wsparcie minInformacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
- Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
/plakat/

Stanowisko 17. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Apel w sprawie zbliżającego się roku szkolnego 2021/2022

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
– informacje dla rodziców i szkół –

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia.

pismo mein minPISMO MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI - LINK 2021 plakat rekomendacje rodzice minREKOMENDACJE DLA RODZICÓW - LINK 2021 plakat informacje szkola minINFORMACJE DLA SZKÓŁ - LINK 2021 kwestionariusz minKWESTIONARIUSZ WYWIADU - LINK

 


Wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzania w 2021 r.
egzaminów ósmoklasisty (E8)

innopolis log

 


WODZISŁAW MIASTEM PO 150 LATACH
ROK 2021 BĘDZIE SZCZEGÓLNYM DLA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI,
PONIEWAŻ WODZISŁAW ODZYSKA PRAWA MIEJSKIE.
/czytaj więcej/


KOMPUTER DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

          Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

LIST MINISTRA | strona www ARiMR


AKTUALNOŚCI ZE STRONY MEiN: 

  • 13.09.2021r. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w trzecim tygodniu września /LINK/
  • 12.05.2021r. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych /LINK/
  • 30.04.2021r. Konferencja Ministra Edukacji i Nauki dotycząca powrotu uczniów do nauki stacjonarnej /LINK/
  • 12.02.2021r. Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach /LINK/
  • 09.02.2021r. Dzień Bezpiecznego Internetu /LINK/
  • 28.01.2021r. Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane /LINK/


Rozkład jazdy autobusów
 (r.szk. 2020/21)

  Informacje bieżące...


900x518

Polskie Centrum Programu Safer Internet Materiały edukacyjne Kampanie społeczne
rok dla niepodl 2 minROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ:

Ogłoszenia:

Data

Treść ogłoszenia

Autor

30.09.2021 r.  2021 tabl mnoz

licencja

Andrzej Pałczyński 
29.09.2021 r. 

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
w roku szkolnym 2021/22

Link

Jerzy Kostyła
25.09.2019 r. 

linia 800080222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
tel. 800 080 222

 Andrzej Pałczyński
15.03.2018 r.

komponentySZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

Informuję, że w ramach zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, został utworzony w naszej szkole Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jędrzejowie, który wspomagać będzie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane artykuły:

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

wpSamorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu początkowo miała nadane imię Ludowego Wojska Polskiego. Nadanie imienia nastąpiło 7 października 1973r. Wyjątkowa dla szkoły uroczystość miała na celu: nadanie szkole imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar hitleryzmu oraz otwarcie Izby Pamięci Narodowej. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice, a także kompania honorowa Wojska Polskiego. W latach 90-ych XX wieku szkole zmieniono imię na Wojska Polskiego.
Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.
Nazwa "Wojsko Polskie" była używana od początku XIX wieku, a oficjalnie została wprowadzona w 1918 roku. Używana jest także obecnie jako synonim oficjalnej nazwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) inaczej Wojsko Polskie - siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia Jej interesów i prowadzenia walki zbrojnej.
SZ RP stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je.
Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP sprawuje Prezydent RP, a ogólne kierownictwo zapewnia Minister Obrony Narodowej.